Kampen Veteranorkester ble stiftet 21. februar 1977. Det betyr at orkesteret er 47 år i 2024. Nesten alle medlemmene har spilt i Kampen Janitsjarorkester.

I motsetning til Kampen Janitsjarorkester, så marsjerer ikke vi i gatene – men spiller god underholdningsmusikk, enten i egne «åpne for alle» konserter eller avholder spesielle konserter for institusjoner og andre relevante oppdragsgivere.

Gjennomsnittsalderen i orkesteret er nesten 75 år (74,69 i 2023 og 73,40 for 2022). Her får medlemmene fortsatt dyrket sin hobby, uten fortsatt å måtte være spillende medlem av janitsjarorkesteret; med dette orkesterets høye ambisjonsnivå.

Musikken vi spiller er alltid tilpasset det publikum – eller oppdraget vi påtar oss. Men siden vi er et Veteranorkester, så er også musikken tilpasset de “godt voksne”.


Philip A. Kruse er vår faste dirigent. I tillegg til innøving, er også Philip med på alle spilleoppdrag og konserter. Så han, sammen med Veteranorkesteret, er den “totalpakken” som vises vårt publikum.

Kampen Veteranorkester har mange årlige faste institusjoner og sykehjem på sin referanseliste. Orkesteret har derfor en tradisjon av å spille på Langerud sykehjem, Nordraaksvei Sykehjem, Kværnerdalen Barnehage og Vålerengahjemmet;  for å nevne noen av dem.
Konserter i Oslo Konserthus (lille sal) og Paviljongen i Studenterlunden er begge også faste årlige konserter. 

Også konserter/ spillinger i utlandet (minimum hvert 5. år) gjennomfører orkesteret. Vi har også en årlig tur med konsert et sted i Norge eller i et av våre nærmeste naboland. På disse reisene er alltid ektefeller/ samboere med. 

Kampen Veteranorkester øver på Hellerud Videregående skole i Oslo på mandager (fra 18:30-21.00).